Welke is de exacte naam van de functie?

De naam van de functie is vijveronderhouder/renovator.

Tot welke afdeling behoort deze functie?

De functie behoort tot de afdeling nazorg/winkel. Dit is de afdeling die ervoor zorgt dat kleine vervangingen en kleine jobkes toch met de meeste aandacht worden voltrokken. Jou taak is er om ervoor te zorgen dat een perfect project ook een perfecte nazorg kan krijgen.

Aan wie zal deze medewerker rapporteren?

Je rapporteert aan de zaakvoerster van de winkel of aan de zaakvoerder van de tuinaanleg. Dagelijks informeert de zaakvoerder hoe de stand van zaken is, hoe ver je staat met je to do lijst.

Welke is het belang van deze  afdeling in de globale activiteiten van het bedrijf en welke zal haar belang zijn in de komende jaren?

Op dit ogenblik zijn er twee mensen actief in de renovatie en de service. Elk jaar zien we het aantal aanvragen stijgen tot onderhoud(stofzuigen) en renovatie. De huidige ploeg dient op dit ogenblik al ondersteund te worden door extra mensen van de afdeling aanleg. De bedoeling is dus om deze afdeling te versterken en verder uit te breiden. 

Is de vacante functie een nieuwe functie of gaat het hier om een vervanging?

De vacante functie is een nieuwe functie, maw een functie ter versterking van het huidige team.

Welke zijn de specifieke uitdagingen die in deze functie aangegaan moeten worden?

De uitdaging in deze job is, het beter zijn dan andere concurrenten. Dikwijls dient er een oplossing gebracht te worden op een probleem die de concurrentie veroorzaakt heeft. Het is dus de bedoeling dat de oplossing een solide oplossing is. Vb Firma A heeft een vijver geïnstalleerd met een veel te kleine filter, zijn klant zit constant met groen water. Zijn klant vraagt onze firma of we dit niet kunnen oplossen, wij stellen een filtering voor die aangepast is aan de vijver en die ervoor zorgt dat het water helder blijft.

Dus je volle aandacht en verantwoordelijkheid is in deze functie zeer belangrijk om een sterke klantenbinding te realiseren en nieuwe vaste klanten aan te brengen.

Deze functie is zeer technisch, kennis van planten is hier minder van toepassing.

Welke producten/diensten/klanten worden direct of indirect behandeld op deze functie?

We werken uitsluitend voor particuliere klanten, soms gebeurt het dat er voor een kmo gewerkt wordt. Openbaar doen we niet aan mee.

Welk is het doel (de verwachte resultaten) van de functie en hoe draagt dit bij tot de resultaten van het bedrijf?

Jouw functie is een perfecte nazorg te garanderen.

Jouw functie is tevens het aanreiken van solide oplossingen naar klanten.

Onze groei wordt veroorzaakt door een goede mond aan mond reclame, jouw job is hier een belangrijke schakel in.

Welke zijn de precieze taken en verantwoordelijkheden van deze functie?

De taken zijn ingevuld van het meest toe te passen , naar het sporadisch toe te passen:

  • Stofzuigen vijvers/zwemvijvers
  • Reinigen/spoelen van filters
  • Snoeien van vijvers
  • Renoveren en aanbouw van mechanische filters
  • Filters omvormen tot biofilters
  • Mensen te woord staan bij het oplossen van hun vijverproblemen
  • In mindere mate , meegaan in andere takken van de tuinaanleg&onderhoud

Elke dag dient de administratie afgewerkt te worden van de job die je die dag gedaan hebt.

Kortom zorgen dat jou taak meehelpt aan de perfectie die we nastreven.

Welke technische bekwaamheden zijn er vereist om succes te hebben in deze functie?

  • Diploma hoger beroeps of technisch.
  • Rijbewijs B , plus punt rijbewijs BE

Welke ervaring is er gewenst of vereist voor deze functie?

Minimum 3 jaar ervaring als arbeider.

Hoe belangrijk zijn in deze functie teamwerk en interne coördinatie?

Teamwerk is over de ganse lijn van het bedrijf het belangrijkste wat er is.

Deze functie zorgt ervoor dat de aanleg voor 100% gefocust blijft op hun lopende projecten. Een pomp die kapot is, vervangen hoort niet tot de aanleg (te tijdrovend) maar behoort tot jouw takenpakket. Om een perfecte service te kunnen geven dient dit asap te gebeuren. Je brengt de begeleidende architect en de teamleider ervan op de hoogte dat hun en jouw klant snel geholpen is. Dit brengt fierheid mee!!!!

Welke zijn de professionele, persoonlijke en gedragskwaliteiten die nodig zijn om succes te hebben in deze functie?

Met je kennis van vijveronderhouder/renovator zal je als teamplayer werken aan een kwaliteitsgericht product. Door je leergierigheid naar nieuwe technieken enof materialen kan je je lat steeds hoger gaan leggen. Na verloop van tijd kun je een inspiratiebron en voorbeeld worden naar nieuwe collega’s.

Welke impact kan een goede of een slechte beslissing, genomen in deze functie, hebben op het geheel van de afdeling of het bedrijf?

Vb Je hebt een verkeerde filter aangeraden aan je nieuwe klant => vijver van klant krijgt groen water => ontevreden klant => geen goede mond aan mond reclame => minder jobs => ….

Welke methode wordt er gebruikt om de resultaten van deze functie te « sturen »?

Je begeleider is de teamleider van onderhoud en reno. In het begin zal het vooral de teamleider zijn die met jou overlegt, na verloop van tijd (max 6 maand) zal ook jou betrokkenheid getoetst worden. Positieve inbrengen worden sterk geapprecieerd!!!!!

Het winkelpersoneel en zaakvoerster houden je op de hoogte van de kwaliteit van het vijver van de gerenoveerde projecten.

Welk verloningssysteem zijn voorzien voor deze functie?

In het begin wordt er verloont naar de wettelijke barema’s, bij goede inzet en positieve bijdrage aan het bedrijf wordt deze verloning positief bijgestuurd.

Welke opleiding is er voorzien en hoe wordt de integratie aangepakt in het kader van deze aanwerving?

Er wordt gewerkt met het peterschap, de teamverantwoordelijke van het vijveronderhoud en reno staat volledig in voor je opleiding. Na een maand verwachten we al een deel inzicht in de werken die door jou uitgevoerd dienen te worden. Je wordt gecoacht => eerst wordt het voor gedaan, dan wordt het samen gedaan, dan mag je het zelf doen en wordt je er op gecontroleerd op de jobsite en als laatste doe je het alleen en wordt je later er op gecontroleerd door de architect.

Hou rekening dat de volledige opleiding een 2- tal jaar in beslag zal nemen.

Biedt deze functie een mogelijkheid om verder te evolueren binnen het bedrijf?

Van zodra je volledig ingewerkt bent en je doet je job uitstekend, wordt je  teamverantwoordelijke. Je zal een nieuwe ploeg aansturen. Je taak zal er dus ook uit bestaan om nieuwe mensen op te leiden voor het meehelpen in je functie.