Welke is de exacte naam van de functie?

De naam van de functie is metser/vloerder.

Tot welke afdeling behoort deze functie?

De functie behoort tot de afdeling tuinaanleg. Dit is de afdeling die volledige projecten tot een perfect einde brengt. Je zorgt ervoor dat jouw werk mee aansluit in de perfectie van anderen hun werk in het tuinproject.

Aan wie zal deze medewerker rapporteren?

Je rapporteert aan je begeleidende architect of rechtstreeks aan de zaakvoerder. Dagelijks informeert de zaakvoerder hoe de stand van zaken is.

Welke is het belang van deze  afdeling in de globale activiteiten van het bedrijf en welke zal haar belang zijn in de komende jaren?

Van de 14 posten in de tuinaanleg zijn er 4 van metser/vloerder. De bedoeling is om deze afdeling uit te breiden met één extra ploeg. Deze extra ploeg dient ervoor te zorgen dat de huidige wachttijd van 3 maand kan verkort worden naar 2.5 maand.

Is de vacante functie een nieuwe functie of gaat het hier om een vervanging?

De functie gaat om een vervanging en nieuwe functie.

Welke zijn de specifieke uitdagingen die in deze functie aangegaan moeten worden?

Het metsen van vijvers dient heel nauwkeurig gedaan te worden, water staat altijd pas , dus het niet waterpas metsen valt direct op. Verder is het aanwerken van de aansluitende bestratingen zeer belangrijk, je dient hellingen te kunnen steken en te respecteren. Kortom, je dient kennis te hebben van het plaatsen van vloeren, bestratingen.

Welke klanten worden direct of indirect behandeld op deze functie?

We werken uitsluitend voor particuliere klanten. Soms gebeurt het dat er voor een kmo gewerkt wordt. Openbaar doen we niet aan mee.

Welk is het doel (de verwachte resultaten) van de functie en hoe draagt dit bij tot de resultaten van het bedrijf?

Het doel is perfect afgeleverd metsel en vloerwerk te  realiseren dat er mee voor zorgt dat de mond aan mond reclame van het bedrijf nog verbeterd wordt.

Welke zijn de precieze  taken en  verantwoordelijkheden van deze functie?

 • Metselen van :
  • vijvers
  • poolhouses
  • algemene kleine metselwerken
 • Bestratingen plaatsen :
  • natuursteentegels
  • keramische tegels
  • beton klinkers of tegels
 • Installeren van goten en riolering, uitgraven beddingen
 • In mindere mate, plaatsen van folie en meehelpen in andere tuinaanlegvlakken.

Elke dag dient de administratie afgewerkt te worden van de job die je die dag gedaan hebt.

Kortom zorgen dat jouw taak meehelpt aan de perfectie die we nastreven.

Welke technische bekwaamheden zijn er vereist om succes te hebben in deze functie?

 • Diploma bouw of een diploma tuinaanleg met interesse voor metselen en vloeren.
 • Minimum 3 Jaar ervaring in de bouw of vloerder als teamleider enof toch voldoende inzicht in het metsen en vloeren/bestraten hebben.
 • Kennis van metsen en vloeren
 • Rijbewijs B is een must. Rijbewijs BE is een pluspunt.

Welke ervaring is er gewenst of vereist voor deze functie?

Minimum 3 jaar ervaring in het metsen/vloeren of 3 jaar ervaring als teamleider in de tuinaanleg.

Hoe belangrijk zijn in deze functie teamwerk en interne coördinatie?

Teamwerk is over de ganse lijn in het bedrijf het belangrijkste wat er is.

Bv. bij een vijver dient er perfect waterpas gemetst te worden, indien je dit niet zou doen zijn alle volgende teams geplaagd met het niet goed kunnen afwerken van bv hun blauwe steen.

Stel: bij het vloeren heb je het teveel aan stabilisé niet weggehaald, dan moeten de mensen van de groenaanleg dit allemaal wegschieten , wat veel te veel tijd vraagt en niet aangenaam is voor de groenploeg. Het tijdig weghalen van de stabilisé als die nog niet hard is, duurt minder lang.

Alle stappen die je als metser/vloerder zet worden gecoördineerd met je begeleidende architect zodoende dat alle collega-teamgenoten vlot kunnen werken aan hun perfect project. 

Welke zijn de  professionele, persoonlijke en gedragskwaliteiten die nodig zijn om succes te hebben in deze functie?

Met je kennis van metsen en vloeren zal je als teamplayer werken aan een kwaliteitsgericht product. Door je leergierigheid naar nieuwe technieken en/of materialen kan je je lat steeds hoger gaan leggen. Na verloop van tijd kun je een inspiratiebron en voorbeeld worden naar nieuwe collega’s.

Welke impact kan een goede of een slechte beslissing, genomen in deze functie, hebben op het geheel van de afdeling of het bedrijf?

Bv. bij een vijver dient er perfect waterpas gemetst te worden. Indien je dit niet zou doen, heeft dit een invloed op alle volgende teams => vb blauwe steen kan niet goed afgewerkt worden.

Resultaat: geen perfecte afwerking => ontevreden klant => geen goede mond-aan-mond reclame => minder jobs => ….

Welke methode wordt er gebruikt om de resultaten  van deze functie te « sturen »?

Je begeleider is een tuinarchitect die niet alleen jou maar ook andere teams stuurt in het project. In het begin zal het vooral de teamleider zijn die met jou overlegt. Na verloop van tijd

(max. 6 maand) zal ook jouw betrokkenheid getoetst worden. Positieve inbrengen worden sterk geapprecieerd!!!!!

Welk verloningssysteem zijn voorzien voor deze functie?

Er wordt verloond naar de wettelijke barema’s. Bij goede inzet en positieve bijdrage aan het bedrijf wordt deze verloning positief bijgestuurd.

Welke opleiding is er voorzien en hoe wordt de integratie aangepakt in het kader van deze aanwerving?

Er wordt gewerkt met een peterschap: de teamverantwoordelijke van de metsers/vloerders staat volledig in voor je opleiding. Na een maand verwachten we al een deel inzicht in de werken die door jou uitgevoerd dienen te worden.

Zo word je gecoacht: eerst wordt het voor gedaan. Dan wordt het samen gedaan. Nadien mag je het zelf doen en word je er op de werf op gecontroleerd. Als laatste doe je het alleen en word je er nadien op gecontroleerd door de architect. 

Biedt deze functie een mogelijkheid om verder te evolueren binnen het bedrijf?

Van zodra je volledig ingewerkt bent en je doet je job uitstekend, neem je de plaats in van een teamverantwoordelijke. Je kan dan je eigen ploeg gaan leiden. Je taak zal er dus ook uit bestaan om nieuwe mensen op te leiden voor het meehelpen in je functie.